21.  9. 2022

ČJ  - Psaní y/ý po tvrdých souhláskách,

         psaní i/í po měkkých souhláskách

 PS - str. 6., cv. 1.,2.

MA - opakovat malou násobilku

22. 9. 2022

PRV - Jsme Chodci. - str. 8., cv. 1., 2., 3.

HV - píseň - Či, či, či - naučit text

MA - procvičovat malou násobilku 

       - UČ - str. 55., cv. 3. - fólie

GE - opakování z druhého ročníku - čáry, přímky, polopřímky,  úsečky, body

ČJ - PS - str. 6., cv. 3., 4.

DÚ - UČ - str. 11., cv. 5.

23. 9. 2022

ČJ -  PS - str. 7 cv. 5., 6.,7 a, b 

Sloh - Pozdrav, představení se.

26. 9. 2022

Čtení - UČ - str. 10.  "N"- naučit báseň do pondělí 

Nezapomínat číst svou oblíbenou knihu. 

MA - PS - str. 44 cv. 2 - dopočítat za DÚ

- nadále procvičovat násobilku

ČJ - Slova se skupinami dě, tě, ně.....PS - str.- 8. cv. 1.,2.,