Pátek 20. 5.

Psaní

Písanka str. 22 a 23

Čtení

Čítanka str. 115 a 116

Český jazyk

Vyjmenovaná slova po V

Uč. str. 86

PS str. 24, cv. 1 a 2 nahoře

Středa 18. 5.

Anglický jazyk

Číslovky do 20

WB str. 54

Český jazyk

Uč. str. 84 a 85 (84/4 do sešitu)

PS str. 23

Sloh

Adresa

Prvouka

Opakování rostliny a živočichové

Čtvrtek 19. 5.

Český jazyk

Opakování vyjm. slov po S

Matematika

Uč. str. 12 a 13 (cv. 13/3 do sešitu)

PS 10, 11

Prvouka

Uč. str. 64, 65

PS str. 58

Úterý 17. 5.

Geometrie

Kružnice x kruh

Rýsování kružnice, pojmenování středu, poloměr kružnice

Zadání typu: Narýsuj kružnici k, kdy k(S;2cm)

Matematika

PS str. 8, 9

Anglický jazyk

Přivlastňovací zájmena (uč. str. 46)

Český jazyk

Uč. str. 83 - vybrat si jeden článeček a napsat ho do sešitu

PS str. 22

Prvouka

Ochrana přírody

Pondělí 16. 5.

Matematika

Uč. str. 9

Uč. 10/1 - do sešitu

Psaní

Písanka str. 21

Čtení

Čítanka str. 113, 114

Anglický jazyk

They are (uč. str. 45 - růžový rámeček)