top of page

20. 3. 2023

ČJ
Báseň
- rým – Co je to rým? Kde ho najdeme? + Vymýšlení rýmů k různým slovům (pes, tráva, kůl, kos, rosa,...)
- sloka

Akrostich = báseň, která si hraje s jedním slovem

Tvorba básně nebo akrostichu k tématu Netolismus

Procvičování na počítačích:
- doplňování i/y po obojetných souhláskách
- slova opačná, souznačná

uč. str. 61 – hnědý rámeček
příklady sloves
uč. 61/1 a)
uč. 61/2
uč. 62/3 a)

PRV
Přírodovědná vycházka

21. 3. 2023

M

1. Narýsujte přímku p a vyznačte na ní body A, B, C.
V těchto bodech sestrojte kolmice.

2. Narýsujte přímku n a vyznačte na ní body K, L, M.
V těchto bodech sestrojte kolmice.

3. Narýsujte přímku k a vyznačte na ní body D, E, F.
V těchto bodech sestrojte kolmice.

PS str. 35 cv. 1, 2; str. 33 cv. 1

uč. str. 2 cv. 2; str. 3 cv. 1, 2; str. 4 cv. 1

Ve středu 22. 3. donést věci na TV.

ČJ
DÚ uč. 60/4, 5 – do sešitu

22. 3. 2023

ČJ
Tvorba básně nebo akrostichu k tématu Netolismus
uč. str. 62 cv. 4, 5, 6; str. 63 cv. 1

DÚ PS str. 7 cv. 4; oprava DÚ z úterý

PRV

Planety sluneční soustavy - uč. str. 32-35, PS str. 40

23. 3. 2023

 ČJ

Řazení slov podle abecedy:

M

uč. 4/1; 5/1, 2, 3; 6/1, 2, 3 

PS celá strana 35, 36

24. 3. 2023

 ČJ

uč. 63/2, 3; 64/1, 2; předložky

Online cvičení:

Čítanka str. 54-55

Písanka str. 4

PS 7/2 

27. 3. 2023

 ČJ

uč. 65/1; spojky; opakování (slovesa, příslovce, předložky)

Příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po B, L, M

Čítanka str. 55-56

PS 7/3, a
 

PRV

uč. str. 30 a 31

PS str. 37

PS str. 38


M

Opakování na čtvrtletní písemnou práci
 

Čtvrtletky:

čtvrtek 30. 3. M

pondělí 3. 4. ČJ

Typy úloh budou stejné jako v opakování, které budeme dělat tento týden ve škole.

28. 3. 2023

 

M

uč. 6/4 (a-f); 7/1, 2, 3 (a, b); 8/1

ČJ
Akrostich = báseň, která si hraje s jedním slovem
DÚ PS 8/4

Preventivní program Policie ČR

29. 3. 2023

ČJ

Tvorba básní na téma Netolismus

bottom of page