top of page

25. 10. 2023

AJ

I am – procvičování – kladná věta, záporná věta, otázka

uč. 15/6


PRV
uč. str. 19

Hospodářská zvířata -> návaznost na návštěvu statku

31. 10. 2023

AJ

zápis do sešitu:

nadpis: You are

You are Peter.

You´re Peter.

 

Are you Peter?

 

You are not Peter.

You aren´t Peter.

 

procvičování – I am, you are
 

ČJ

Opakování na čtvrtletní práci

 

PS 15/3

 

Z těchto písmen vymysli co nejvíce slov:

a) KRÁLOVSTVÍ

b) PAMPELIŠKA

c) UČITELKA

1. 11. 2023

ČJ

Opakování na čtvrtletní práci – cvičný diktát
 

PRV

Dokresli drobné obrázky k zápisu Hospodářská zvířata

AJ

Opakování na čtvrtletní práci

V pondělí 6. 11. píšeme čtvrtletní práci z AJ.

3. 11. 2023

ČJ

Čtvrtletní písemná práce

M

uč. do str. 29 včetně

PS do str. 15 včetně

Do čtvrtku 9. 11. donést vylisované listy.

6. 11. 2023

DÚ PRV na středu 8. 11.: uč. str. 10-13 – přečíst
(bez Námětů k činnosti)

Na PČ na pátek 10. 11. donést plavecké nebo potapěčské brýle (kdo má).

ČJ
Podstatná jména a slovesa – opakování

AJ
Čtvrtletní písemná práce
Who is this?

M

uč. str. 30-31

DÚ PS str. 17

7. 11. 2023

AJ

I am, you are – procvičování
 

Ústní zkoušení – slovíčka označená zeleně – od 8. 11.

10. 11. 2023

ČJ

Slovní přízvuk: uč. str. 29 – žlutý rámeček

 

Vyjmenovaná slova po B

uč. 31/1

M

Opakování násobilky 5

13. 11. 2023

ČJ
PS 15/4
PS 16/1, 2 nahoře
PS 16/1 níže


AJ
Ústní zkoušení

14. 11. 2023

AJ

Ústní zkoušení

Family tree


ČJ
Nácvik programu na besídku

M
Čtvrtletní písemná práce + opakování učiva

15. 11. 2023

Ekologický program Hájenka

AJ

WB 16/8, 9


ČJ

uč. 32/1

uč. str. 33 – žlutý rámeček

uč. 32/3

PS 23/2 dole

 

PRV

Domov, obec
 

Co to je domov?

V jakých typech domů lidé žijí?

V čem se liší rodinný dům od bytového domu?

Jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí?

bottom of page