top of page

kontakty

Základní škola a Mateřská škola Závišice, p.o.

Závišice 110

742 21

Kopřivnice

  • Facebook

Mgr. et. Mgr. Šárka CHALUPOVÁ

ředitelka Základní a Mateřské školy Závišice

tel.:       +420 591 141 127

mob.:    +420 737 674 936

e-mail.: sarka.chalupova@zszavisice.cz

             zs.zavisice@seznam.cz

              

datová schránka: xccmuhr

TŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Blanka Chmelařová

třídní učitel I. (1. ročník)

e-mail: bl.trenc@seznam.cz

Mgr. Michaela Šrubařová

třídní učitel II. (2. a 3. ročník)

email: srubarova.zavisice@gmail.com

Mgr. Petra Váňová

třídní učitel III. (4. a 5. ročník)

e-mail:vanova.zavisice@gmail.com

VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Petra Janečková

Lenka Smrčková

ASISTENTI PEDAGOGA

Lenka Smrčková

Mgr. et Mgr. Šárka Chalupová

výchovný poradce

Mgr. Petra Váňová

preventistka

Mgr. Blanka Chmelařová

zdravotník školy

Iveta Hostinská

školnice

Marie Skřivánková

personální a účetní

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kateřina Poledníková

vedoucí školní jídelny

e-mail: jidelnazavisice@seznam.cz

Petra Sochová

kuchařka

Brigita Zátopková

kuchařka

OSTATNÍ KONTAKTY

telefon ZŠ: +420 591 141 127

telefon MŠ: +420 591 141 126

telefon MŠ (odloučené pracoviště): +420 591 141 125

e-mail: skola@zszavisice.cz

e-mail: ms.zavisice@seznam.cz

bottom of page