top of page

kontakty

Základní škola a Mateřská škola Závišice, p.o.

Závišice 110

742 21

Kopřivnice

  • Facebook

Mgr. et Mgr. Šárka CHALUPOVÁ

ředitelka Základní a Mateřské školy Závišice

tel.:       +420 591 141 127

mob.:    +420 737 674 936

e-mail.: sarka.chalupova@zszavisice.cz

             zs.zavisice@seznam.cz

              

datová schránka: xccmuhr

TŘÍDNÍ UČITELÉ

Mgr. Diana Masudová

třídní učitel I. (1. ročník)

Mgr. Michaela Šrubařová

třídní učitel II. (2. a 3. ročník)

email: srubarova.zavisice@gmail.com

Mgr. Blanka Chmelařová

třídní učitel III. (4. a 5. ročník)

e-mail: bl.trenc@seznam.cz

VYCHOVATELÉ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Bc. Jitka Čablová

Štěpánka Tománková

ŠKOLNÍ ASISTENT

Štěpánka Tománková

Mgr. et Mgr. Šárka Chalupová

výchovný poradce

Mgr. et Mgr Šárka Chalupová

preventistka

Mgr. Michaela Šrubařová

zdravotník školy

Iveta Hostinská

školnice

Marie Skřivánková

personální a účetní

ŠKOLNÍ JÍDELNA

Kateřina Poledníková

vedoucí školní jídelny

e-mail: jidelnazavisice@seznam.cz

Petra Sochová

kuchařka

Brigita Zátopková

kuchařka

OSTATNÍ KONTAKTY

telefon ZŠ: +420 591 141 127

telefon MŠ: +420 591 141 126

telefon MŠ (odloučené pracoviště): +420 591 141 125

e-mail: skola@zszavisice.cz

e-mail: ms.zavisice@seznam.cz

bottom of page