top of page

TŘÍDY

Od školního roku 2012/2013 je naše mateřská škola dvoutřídní, díky tomu, že došlo k otevření třídy

na odloučeném pracovišti v budově obecního úřadu. Díky navýšení kapacity může mateřskou školu navštěvovat až 45 dětí.

Od školního roku 2020/2021 pracuje mateřská škola podle Školního vzdělávacího programu

"Z naší malé vesničky objevím svět celičký".

Třídy mateřské školy jsou rozděleny dle věku na třídu mladších dětí - Skřítci

a třídu předškoláků doplněnou staršími dětmi - Čiperky

SKŘÍTCI

Třída je umístěna v přízemí budovy základní školy. Navštěvují ji děti ve věku 3 - 5 let.

Ve školním roce 2022/2023 je ve třídě 18 dětí.

Paní učitelky

Hana Hábová

Barbora Zahradníčková

ČIPERKY

Třída je umístěna v prvním patře budovy obecního úřadu.

Navštěvují ji děti ve věku 4 - 7 let.

Ve školním roce 2022/2023 je ve třídě 16 dětí.

Paní učitelky

Bc. Bohdana Jarolímová

Mgr. Diana Masudová

Asistentka pedagoga

Jitka Čablová

bottom of page