top of page
logo jpg.jpg

V malebném údolí obklopeném Bílou horou, Kotoučem a Závišickou hůrkou, pod hradem Štramberská Trúba se rozkládá obec Závišice.


Základní a mateřská škola jsou situovány v centru obce mezi obecním úřadem a kostelem ve společné budově.
Školní budova byla v nedávné době rekonstruována, na zahradě za školou byly zbudovány dřevěné průlezky a herní prvky pro děti.


V přízemní části školní budovy najdeme třídu mateřské školy s příslušenstvím, školní kuchyň a jídelnu.
Halou projdeme do velké a malé tělocvičny, k šatnám a do sauny.


Ve školním roce 2012/2013 bylo otevřena detašovaná třída mateřské školy v budově Obecního úřadu, kterou navštěvuje 18 dětí předškolního oddělení.


V prvním patře školní budovy jsou tři třídy základní školy, v nichž jsou vyučováni žáci 1. – 5. ročníku.


V nové přístavbě budovy ve 2. patře je umístěna školní družina, knihovna a sklad pomůcek, zbývající prostory zabírá půda.


Základní školu v Závišicích navštěvuje v letošním školním roce 48 žáků, v mateřské škole je umístěno celkem 45 dětí.
Ve škole je zřízena školní družina pro 45 žáků.

bottom of page