top of page

ADAPTACE

Milá maminko, milý tatínku,

Vaše dítě dospělo do věku, ve kterém může začít navštěvovat mateřskou školu. Jistě si v této souvislosti kladete řadu otázek a proto jsme se rozhodli pro Vás připravit několik informací, které Vám umožní lepší orientaci v novém prostředí. Mnohé z toho co bude dále řečeno, nepochybně víte a znáte, ale protože nám dospělým je již cizí pohled na svět dětskýma očima, pokusíme se Vám poodhalit, jak přechod z rodiny do mateřské školy vnímají děti.

Adaptace na prostředí MŠ

Pokusme se představit si situaci, když jsme poprvé nastupovali do nového zaměstnání. Jistě se nám hlavou honila řada otázek: Co budu dělat? Jací budou kolegové? Zvládnu to? Stává se nám to vždy, když nás čeká něco nového, neznámého. Dítě je v této chvíli ve stejné situaci, ale neumí své obavy vyslovit. A i když se často do školky těší, nejistota v něm zůstává. Abychom omezili nepříjemné pocity na minimum, procházejí všechny děti v naší MŠ tzv. adaptací. Co to znamená? Má-li si dítě zvyknout bez problémů na nové prostředí, potřebuje k tomu určitý čas. Každé dítě je jiné a proto i doba zvykání je různě dlouhá, obvykle je to 6 týdnů. V této době musí malý človíček vyřešit spoustu úkolů, aby mohl poprvé v životě zůstat delší dobu sám, bez maminky, jinde než doma. a přitom být spokojený a cítit se bezpečně. 

Nabízíme rodičům tuto variantu. V době letního prázdninového provozu navštivte naší mateřskou školu. Nejprve dochází dítě do školky s maminkou, hrají si spolu a asi po hodině společně odcházejí domů. Dítě se seznamuje s prostředím třídy, novými kamarády a paní učitelkou. Maminka tak pomáhá učitelce dítě poznat a sblížit se s ním.

Poté se může doba pobytu dítěte v MŠ prodlužovat a přichází den (1. září), kdy maminka může bez obav odejít a dítě zůstává ve třídě samo. Hlavičkou mu zase letí spousta otázek, které starší děti říkají nahlas: Kde je maminka? Proč tu není se mnou? Vrátí se? Na tyto otázky je potřeba nejen odpovědět, ale dítě se musí o pravdivosti odpovědí přesvědčit. Navíc se poprvé v životě setkává se situací, kdy není středem pozornosti, protože ve třídě je více dětí. 

Jakmile získá pocit bezpečí, je sebejisté a spokojené, nadchází poslední fáze adaptace, tj. zvyknout si na myšlenku, že bude spinkat jinde, než ve své postýlce. Tento úkol bývá pro děti velmi obtížný a je potřeba je na jeho zvládnutí dobře připravit. Maminka i paní učitelka budou s dítětem dopředu mluvit o tom, že taková situace nastane, je dobré pomoci mu vybrat hračku do postýlky a pyžámko. Měli bychom společnými silami vytvořit takovou atmosféru, aby se Vaše dítě těšilo na den, kdy bude ve školce poprvé spinkat. Odchází-li dítě se samozřejmostí do postýlky, spokojené z ní vstává a jde si hrát, teprve tehdy můžeme prohlásit, že je adaptace úspěšně u konce. 

Jak se tedy na vstup dítěte do mateřské školy připravit? Doporučující desatero

 1. Odloučení od rodičů - je prvním největším problémem, se kterým se musí každé dítě vyrovnat. Připravovat na odloučení můžete dítě například pobytem u prarodičů, tety, dobré kamarádky. Čím více pozitivních zážitků s tímto krátkým odloučením bude dítě mít, tím lépe si zapamatuje, že po odloučení přichází shledání a že se vrátíte. Minimalizujete tím stres z odloučení.

 2. Adaptace na nové prostředí, zejména kolektiv dětí - dítě se začleňuje do skupiny dětí, které nezná a tato skupina vrstevníků ho bude provázet celé jeho dětství. Dítěti můžete pomoci, když s ním budete chodit mezi děti. Velice vhodné jsou i návštěvy různých kroužků, například kreslení, plavání či společná cvičení maminek s dětmi. 

 3. Sebeobsluha - rozvíjejte u dětí potřebné dovednosti sebeobsluhy (při toaletě, hygieně, stravování, oblékání a obouvání). Dejte dětem prostor k oblékání a svlékání. Dopřejte jim volnější věci, se kterými bude lehčí manipulace. Nechejte je převlékat do tepláčků. legín, pyžámek...Poukazujte na věci, které mají na sobě. Snáze si zapamatují, které věci jsou jejich. Pomáhejte dětem s oblékáním jednoduchými pokyny - např. "Sundej si tepláčky. Ukliď si boty." atd. 

 4. Procházky - seznamte děti se samostatným pohybem v přírodním prostředí, choďte na procházky, omezte vození dětí v kočárcích, či autech. 

 5. Odpočinek po obědě - učte děti po hlavním jídle odpočívat, dopolední pobyt v MŠ je pro děti psychicky a fyzicky náročný. Děti jsou vyčerpané, potřebují nabýt síly a regenerovat. Spánek působí pozitivně na imunitní systém člověka. Zklidnit nervovou soupravu potřebují především i děti s ADHD, či děti hyperaktivní. 

 6. Navykejte děti rituálům - snažte se dodržovat každý den s dítětem ve stejný čas večeřet, chodit spát a též o víkendu dodržovat časy jídel, večerní usínání a další rituálky, jako je např. úklid hraček, úklid svých věcí apod. 

 7. Rozhovory s dítětem - s dítětem si o školce povídejte - vždy však v pozitivním smyslu. Povídejte mu o tom, co tam bude dělat, že si tam najde spoustu nových kamarádů, naučí se nové písničky, básničky a mnoho jiného. A nezapomeňte mu připomenout, že si pro něj vždy přijdete a po školce budete trávit čas spolu. 

 8. Krátce a srozumitelně oceňujte, co se dítěti daří - povzbuzujte ho, když mu něco nejde, ale i jasně odmítněte nevhodné chování a vysvětlete proč. 

 9. Vyvarujte se výhrůžek - např. typu "počkej, až budeš ve školce....!" Dítě se bude školky bát už předem a působí to, jako bychom tím chtěli ze sebe setřást odpovědnost za to, co dítě dělá nebo naopak neumí udělat. 

 10. Příprava potřebných věcí do MŠ - připravujte se na tento důležitý krok společně s dítětem - spolu připravujte či nakupujte nové oblečení, bačkůrky, se kterými se ve školce dítě pochlubí. Nechte dítě vybrat si jednu ze svých oblíbených hraček (plyšáků), kterou si vezme jako doprovod do mateřské školy. 

Jak ještě usnadnit dítěti ADAPTACI v mateřské škole? 

 1. Postupné zvykání na čas strávený v mateřské škole - dítě by si mělo na pobyt  mateřské škole zvykat pomalu. Pobyt v MŠ lze postupně prodlužovat a to individuálně podle potřeby každého dítěte - paní učitelky jsou rodičům vždy k dispozici a rodičům dokáží poradit, jak u jednotlivých dětí postupovat. 

 2. Pravidelnost docházky do mateřské školy - velmi důležité je pravidlo, že dítě chodí do MŠ denně. Narušení pravidelného stereotypu bývá pro každé dítě velmi psychicky náročné. MŠ jednou týdně nemá smysl. Jestliže dítě naučíte, že do mateřské školy chodí od pondělí do pátku a o víkendu je doma, nelze ho jen tak bezdůvodně z tohoto koloběhu vytrhnout. A pokud přece jen chcete dítěti dát "volno", tak raději spojte den před víkendem - či po víkendu, aby ostatní dny docházky nemělo dítě nepravidelné, jak se říká "přetrhané".

 3. Navazujte na denní režim v mateřské škole - časné ranní vstávání a pak odlišný režim, než na který byly děti zvyklé z domova, způsobuje značnou únavu. Dbejte na pravidelné a včasné večerní ukládání dětí do postýlek, na dostatečný přísun vitamínů a přiměřené zdravé stravy, která doplní režim a jídelníček v MŠ. Předejdete tak nepřiměřeným ranním výstupům dítěte, které jde do MŠ s pláčem ne proto, že je tam nerado, ale jen proto, že se cítí unavené.

 4. Loučení s maminkou - choďte do mateřinky včas, aby převlékání do třídy proběhlo v klidu, bez emocí a neustálého napomínání typu "Dělej, nezdržuj". Naposledy dítěti vysvětlete, kdy a kdo si dítě ten den vyzvedne. Před vstupem do třídy upozorněte dítě na přivítání s paní učitelkou a ostatními dětmi. Loučení ve třídě již neprotahujte. Věřte tomu, že naprostá většina dětí, a to i těch, které vypadají, že se pláčem zalknou, se uklidní hned, jak se za Vámi zavřou dveře. Když to bude vážnější, paní učitelky Vás o tom budou jistě informovat. Prosím dejte na jejich rady. 

 5. Povídejte si s dítětem - ptejte se a vyprávějte si s dítětem, co všechno v MŠ prožilo, s čím si hrálo, jaké má kamarády, co jedlo. Je to důležité pro upevnění vztahu k mateřské škole, ale též k prohloubení vztahu mezi rodičem a dítětem. dítě má radost, že zvládne samostatný pobyt ve školce a když vidí ohlas rodiny a slyší chválu, chce dokázat ještě víc a tím více se těší, až Vám to v té školce ukáže. A jak jde s radostí druhý den do MŠ, tak Vám se zas s úlevou odchází do zaměstnání. 

 6. Pravidelně denně se seznamujte s programem v MŠ - Velmi doporučujeme pravidelně sledovat dění a program v mateřské škole. Každá třída má v šatně vyvěšen týdenní plán, co budeme s dětmi dělat co nás čeká, kam půjdeme. Je to pro Vás velmi důležité proto, že můžete svému dítěti říci, co ho čeká, na co se může druhý den těšit. Věřte, že je to pro něj obrovská motivace, i dospělý se "lépe" cítí, když ví, co ho ten den čeká. A proto tak přistupujme i ke svému dítěti. Tím spíše v tomto velmi náročném období, kdy je dítě bez Vás, bez Vás rodičů. Bez maminky, se kterou bylo po celou dobu , než se mu změnil život nástupem do mateřinky. Do skupiny spousty dětí a především do prostředí plného změn. Také si musí zvyknout na nové paní učitelky. 

 7. Rada poslední - když to nevyjde - někdy se stane, že ať děláme co děláme, dítě je tak fixované na rodině, že přechod k osamostatnění je prostě velký problém. Ale neházejte flintu do žita, chce to prostě vydržet a nevysílat na své uplakané dítě smutné pohledy, tím vše jen zhoršíte. Jen krátce vysvětlete - já musím do práce, ty do školky, až bude víkend vše si vynahradíme. A naplánujte společně s dítětem program, co by si přálo dělat. 

Upozornění na nenadálé situace!!!

Někdy se stane, že dítě začne chodit do mateřské školy bez problémů. To ale ještě neznamená, že nemůže přijít plačtivé období. Často se totiž stává, že tyto děti začnou bezdůvodně - třeba po týdnu, nebo i měsíci plakat a odmítat školku, aniž by jim někdo ublížil, či se stalo něco zlomového. Prostě najednou přijde stesk, který však časem odejde zrovna tak nečekaně, jako přišel. 

A co by dítě mělo umět před nástupem do MŠ? 

Žádný dokument neupravuje ani nestanovuje, co by mělo dítě při nástupu do MŠ umět. Avšak z praxe mateřských škol je vhodné, aby dítě zvládlo:

 • Základy sebeobsluhy - samo si dojít na toaletu (v MŠ jsou nepřípustné pleny ani běžné pomočování - samozřejmě v rámci adaptace nebo i někdy jindy se může stát, že se dítě počůrá, prostě to nestihne nebo je zabrané do hry), umýt si ruce a utřít do ručníku, postupně se obléknout - samozřejmě se zapínáním knoflíků, zavazováním tkaniček pomáhají paní učitelky nebo starší děti.

 • Znát své jméno a příjmení a poznat svojí značku.

 • Umět se najíst lžící a pít ze skleničky.

 • Umět si uklidit hračky a své věci.

 • Zvládnout chůzi po schodech.

Na závěr mi dovolte připomenout moudrost z pera amerického spisovatele Roberta Fulghuma z knihy Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučit v mateřské školce.

 • O všechno se rozděl.

 • Hraj fér.

 • Nikoho nebij.

 • Vracej věci tam, kde jsi je našel.

 • Uklízej po sobě.

 • Neber si nic, co ti nepatří.

 • Když někomu ublížíš, řekni promiň.

 • Před jídlem si umyj ruce.

 • Splachuj.

 • Teplé koláčky a studené mléko ti udělají dobře.

 • Žij vyrovnaně - trochu se uč a trochu přemýšlej a každý den trochu maluj a kresli a zpívej a tancuj a hraj si a pracuj.

 • Každý den odpoledne si zdřímni.

 • Když vyrazíš do světa, dávej pozor na auta, chytni někoho za ruku a drž se s ostatními pohromadě. 

Cartoon zvířat
Cartoon Fox
Cartoon Bear
Cartoon Pig
bottom of page