top of page

ČASOVÉ USPOŘÁDÁNÍ DNE

6:00 - 8:45                příchody dětí do 8:00

                                        spontánní hry

                                     individuální a skupinové didakticky zacílené činnosti

                                        komunitní, komunikační kruh

                                        ranní cvičení

                                        úklid, hygiena

                                        příprava svačinky, svačina

 

8:45 - 9:30                řízené činnosti

                                        příprava na pobyt venku

9:30 - 11:30               pobyt venku

                                        výchovně vzdělávací činnosti v přírodě

                                     převlékání, hygiena, příprava na oběd

                                       

12:00 - 14:0               čtení nebo poslech pohádky, relaxační hudby

                                        odpočinek, relaxace na lůžku

14:00 - 14:30            hygiena

                                        svačina

 

14:30 - 16:0               spontánní hry

                                        individuální a skupinové činnosti

                                        v letních měsících pobyt na školní zahradě

                                        odchody dětí

Časové uspořádání dne lze vždy přizpůsobit momentální situaci a individuálním potřebám dětí. 

bottom of page