Pátek 30. 9.

Český jazyk

Diktovala jsem písmena, potom slabiky, děti psaly tiskacím na mazací tabulku. Nakonec jsem nadiktovala MA LÁ MÁ MA a spojili jsme to ve slova malá máma.

ŽA dokončit str. 21, na str. 22 první dvě cvičení

Písanka str. 22

Poznáváma abecedu - obrázky k L

Hudební výchova

Dýchání do bříška (nezvedat ramena)

Prvouka

Jaké barvy má podzim? Děti říkaly, jaké barvy vidí v přírodě na podzim a kde je tam najdou.

Vysvětlili jsme si proč stromy opadávají a proč je nejvíc plodů na podzim (aby si zvířata mohla vytvořit zásoby).

Pondělí 26. 9.

Český jazyk

Poznáváme abecedu - písmenko A, obě strany

ŽA str. 19 a

Vysvětlili jsme si tvar písmena L, l

V deskách s písmenky mi děti ukazovaly písmenka, která jsem diktovala - m, a, á, l

ŽA str. 20 (první dvě cvičení)

Písanka str. 19 - spojování bodů rovnou čarou

Matematika

Uč. str. 13

Uč. str. 14 cv. 3 - DÚ

Anglický jazyk

První sloka The wheels on the bus

https://www.youtube.com/watch?v=e_04ZrNroTo

Pokyny: Sit down, stand up, come here, go to the door/window

Hráli jsme Kuba řekl (angl. Simon says)

Čtvrtek 29. 9.

Český jazyk

Psala jsem písmenka na tabuli, děti říkaly, co vidí.

Diktovala jsem písmenka, děti ukazovaly ve složce.

Říkala jsem slabiky ma, má, la, lá, děti skládaly slabiky z nastříhaných písmenek.

ŽA str. 20 a 21 (bez posledního cvičení)

Poznáváme abecedu - vybarvit L

Písanka str. 20 a 21

Matematika

Vysvětlili jsme si znaménka >, <, =

Děti tvořily skupiny a měly říct, co bych mezi ně měla napsat.

Uč. str. 14 dokončit, str. 15 cv. 1 a 2

Prvouka

Povídání o stromech, ovoci a zelenině na podzim.

Uč. str. 10 a 11

Pátek 23. 9.

Český jazyk

Zkontolovala jsem, že všichni umí napsat tiskacím M, A. Diktovala jsem dětem slabiky ma, má, děti psaly na mazací tabulky.

Přečetli jsme si v ŽA str. 18 (každý sám).

Písanka str. 18

Prvouka

Dodělali jsme str. 8

Uč. str. 9

Hudební výchova

Pod naším okýnkem

Čtvrtek 22. 9.

Český jazyk

Napsala jsem na tabuli tiskací, psací, malá velká M, a, á. Děti ukazovaly a říkaly, co vidí.

Říkala jsem písmenka (velké M), děti ukazovaly, co slyší.

ŽA str. 17 a 18

Písanka str. 16 a 17

Matematika

Skládali jsme PET víčka do trojúhelníku (jedno víčko, vedle dvě víčka...). Potom jsem ke krajům přiložila dva proužky papíru a vysvětlili jsme si znamánka pro větší a menší.

Uč. str. 12

Prvouka

Popovídat si, jak (kudy) chodí děti do školy, co mají na sobě.

Vysvětlit si, proč mají být vidět (doporučuju pustit nějaké video, kdy řidič vidí a nevidí chodce)

Uč. str. 8 - vybarvit děti, aby byly vidět, vybarvit značky a semafory

Středa 21. 9.

Český jazyk

Písanka str. 14, 15

Říkat věci na A

Ža str. 16

Skládat vystřižená písmenka před sebe a číst

Matematika

Říkat, co máme v místnosti 2x

str. 10 a 11