Pátek 20. 5.

Psaní

Písanka str. 20

Čtení

Čítanka str. 120 a 121

Český jazyk

Spojky

Uč. str. 95 (cv. 3 do sešitu)

Čtvrtek 19. 5.

Český jazyk

Uč. str. 94 (cv. 3 do sešitu)

PS 26

Matematika

Násobky 2

Středa 18. 5.

Anglický jazyk

Místnosti v domě

Český jazyk

Uč. str. 93 (cv. 5 do sešitu)

PS str. 24 a 25

Sloh

Adresa

Úterý 17. 5.

Geometrie

Měření úceček, rýsování úseček zadané délky

Matematika

Vyvození násobení

Uč. str. 1 a 2

Český jazyk

Slovesa

Uč. str. 92 (93/2 do sešitu)

Pondělí 16. 5.

Psaní

Písanka str. 18, 19

Čtení

Čítanka str. 109

Matematika

PS str. 40