top of page

9. 10. 2023

ČJ
DÚ PS 8/1, 2, 3

písanka str. 8, 9
čítanka str. 18

uč. 23/1
uč. str. 23 – žlutý rámeček

Vymysli další věty oznamovací.

M

uč. str. 9, 10

PS str. 9

10. 10. 2023

ČJ
DÚ PS 9/1, 2

Slova protikladná (uč. str. 37)
Vymysli co nejvíce dvojic protikladných slov.

písanka str. 10

uč. 23/2
uč. 23/3
Napiš do sešitu 3 věty oznamovací.

11. 10. 2023

ČJ
PS 9/3

PRV
Dopravní značky – pracovní list

zápis do sešitu – pokračování z minulé hodiny:
112 jednotné číslo tísňového volání

Pracovní list nalepit do sešitu za zápis

12. 10. 2023

PRV, ČJ, M, PČ

Dodělání herbáře
 

ČJ

DÚ PS 10/1 + 11/3


PRV

Důležitá telefonní čísla – opakování

13. 10. 2023

Den na statku

16. 10. 2023

JABLÍČKOVÝ DEN

ČJ
Vymysli několik vět oznamovacích se slovem JABLÍČKO.

DÚ čítanka str. 24-25

17. 10. 2023

ČJ
DÚ PS 11/1, 2

 

Věta tázací

uč. str. 24 – žlutý rámeček nahoře

uč. 24/1

uč. str. 24 – žlutý rámeček dole

uč. 26/4

Slova souznačná
(uč. str. 38)
Vymysli co nejvíce dvojic souznačných slov.

M

uč. str. 12-13

PS str. 12-13

18. 10. 2023

ČJ

Opiš a seřaď podle abecedy:

Pavla, Adam, Zuzana, Marek

Lukáš, Lenka, Lucie, Laura


PS 9/4

 

Věta oznamovací a věta tázací – opakování

 

PRV

19. 10. písemka: důležitá telefonní čísla

 

Hospodářská zvířata -> návaznost na páteční návštěvu statku

19. 10. 2023

ČJ
Krasopis

Práce s textem
písanka str. 11, 12


PRV
Písemka: důležitá telefonní čísla

20. 10. 2023

ČJ

uč. 26/7

 

Věta rozkazovací

uč. str. 27 – žlutý rámeček

uč. 27/1

uč. 27/2

uč. 27/4

23. 10. 2023

ČJ
DÚ PS str. 12 – celá

čítanka str. 28


Věta oznamovací, věta tázací, věta rozkazovací – opakování

M

uč. vše do str. 16 (včetně)

24. 10. 2023

Projektová výuka: Horniny, nerosty

ČJ
Slova nadřazená, podřazená, souřadná
(uč. str. 39, 40)
Napiš co nejvíce podřazených slov ke slovu PEČIVO.

25. 10. 2023

ČJ

Procvičování na PC: abeceda – pořadí písmen, řazení slov
 

PRV

Hospodářská zvířata -> návaznost na návštěvu statku

uč. str. 52, 53, 54, 55

30. 10. 2023

ČJ
V pátek 3. 11. píšeme čtvrtletku z ČJ. Typy úloh budou stejné jako v opakování, které budeme dělat tento týden ve škole.

písanka str. 13
Věta přací

M

uč. str. 17 - celá

uč. 18/2, 4

6. 11. 2023

DÚ PRV na středu 8. 11.: uč. str. 30-31 – přečíst

(bez Námětů k činnosti)

 

Na PČ na pátek 10. 11. donést plavecké nebo potapěčské brýle (kdo má).

 

ČJ

Věta přací – opakování

uč. 28/1

M

uč. 21/3, 4, 5

uč. 22/2, 3

DÚ PS 16/1

8. - 9. 11. 2023

ČJ

PS 13/4

Procvičování: Druhy vět
 

PRV

Obec, město X vesnice

Výroba herbáře – 2. část

M

uč. str. 27, 28 (28/1 - sešit)

10. 11. 2023

ČJ

uč. 30/1, 2

uč. 31/5

uč. 33/1

uč. str. 33 – žlutý rámeček

uč. 33/2

M

PS do str. 16 (včetně)

13. 11. 2023

ČJ
uč. 33/3
uč. 34/7

14. 11. 2023

ČJ

uč. 34/6

uč. 35/1 + odpovědět na otázky písemně do sešitu Čtení/sloh

uč. str. 36 – žlutý rámeček


Nácvik programu na besídku

M

Čtvrtletní písemná práce + opakování učiva

15. 11. 2023

Ekologický program Hájenka

ČJ

uč. 36/2 a) – 1 větu napiš

PS 14/1, 3, 4
 

PRV

Domov, obec

Co to je domov?

V jakých typech domů lidé žijí?

V čem se liší rodinný dům od bytového domu?

Jaký je rozdíl mezi městem a vesnicí?

16. 11. 2023

PRV

Dodělání herbáře – 2. část
 

ČJ
Dělení slov na slabiky – opakování


Slova mnohoznačná
(uč. str. 41)
Nakresli do sešitu více významů slova koruna/myš/klíč

Nácvik programu na besídku

bottom of page