top of page

9.-13. 10.

ČJ - PS str. 9 - celá

     - zápis do sešitu Slova nadřazená a podřazená (popros spolužákova, aby ti poslal vyfocený zápis)

M - procvičování násobení a dělení s nulou (např. https://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=17.+Operace+s+%C4%8D%C3%ADsly+zakon%C4%8Den%C3%BDmi+nulami#selid)

VL - Zápis do sešitu:

Česká republika - demokratický stát

17. 10.

VL - zápis

Stát řídí vláda. Vláda je složená z ministrů, v jejím čele je premiér. Nejvyšším představitelem státu je prezident. 

Demokracie se snaží o spravedlivé uspořádání společnosti.

19. 10.

VL - zápis

Členění ČR a její řízení

Nejmenším územním celkem je obec, kde si lidé volí obecní zastupitelstvo a starostu (obecní či městský úřad). Ve větších městech je místo starosty primátor (magistrát). ČR má 14 krajů. V krajských městech sídlí krajský úřad v jehož čele stojí hejtman.

AJ 13. 11. 2023

uč. str. 53 - celá

bottom of page