Nabídka kroužků pro
školní rok 2022/2023

Keramika - Mgr. et Mgr. Šárka Chalupová

Angličtina 1.-2. ročník - Mgr. Blanka Chmelařová

Anglická konverzace 3.-5. ročník - Mgr. Blanka Chmelařová

Míčové + sportovní hry - Mgr. Blanka Chmelařová + Mgr. Petra Váňová

Logické a deskové hry - Mgr. Petra Váňová

Hudebně dramatický kroužek - Bc. Hana Kurcová