KROUŽKY

Cílem MŠ je výchovně-vzdělávací práce se všemi dětmi.

Kroužky jsou nadstandard, který nabízíme z důvodu nasměrování dětí do budoucnosti. 

Z důvodu prostorových možností, ale i časového uspořádání života MŠ, není možné uspokojit všechny zájmece. Dáváme přednost starším dětem, zejména předškolákům.

 

Děkujeme za pochopení.

Nabídka kroužků pro školní rok 2021 - 2022

Hra na flétnu

 • Mis music o. p. s.

 • vyučující - p. uč. Zdeněk Hyvnar

 • přihláška na www.mismusic.cz

 • středa 12:00 - 12:45

Sportovní kroužek

 • vyučující - p. as. Jitka Čablová

 • cena 200,- Kč/pololetí (únor-květen)

 • každé pondělí 14:30 - 15:30

Sboreček - Notičky

 • vyučující - p. uč. Barbora Zahradníčková

 • cena 200,- Kč/pololetí (únor-květen)

 • každé úterý 14:30 - 15:15

Dramatický kroužek

 • vyučující - p. uč. Bohdana Jarolímová

 • cena 200,- Kč/pololetí (únor-květen)

 • každou středu 14:30 - 15:15

Keramika

 • vyučující - p. uč. Hana Hábová

 • cena 200,- Kč (100,- Kč kroužek, 100,- Kč materiál)/pololetí (převedeno z 1. pololetí) 

 • sudé čtvrtky 14:15 - 16:00

Termíny:

 • 24. 2. 2022

 • 10. 3. 2022

 • 24. 3. 2022

 • 7. 4. 2022

 • 21. 4. 2022

 • 5. 5. 2022

 • 19. 5. 2022

Angličtina - Cookie and Friends

 • vyučující - p. uč. Diana Masudová

 • cena 50,- Kč (převedené lekce z 1. pololetí)/pololetí (únor-květen)

 • sudé pátky 14:30 - 15:15 - termíny budou vyvěšeny dopředu

Termíny:

 • 14. 1. 2022

 • 28. 1. 2022

 • 25. 2. 2022

 • 11. 3. 2022

 • 25. 3. 2022

 • 8. 4. 2022

 • 22. 4. 2022

 • 6. 5. 2022

 • 20. 5. 2022