top of page

ODHLÁŠKY

Odhlášky stravy se provádí nejpozději den předem do 16:00 hod. nebo první den absence do 8,00 hod.
Při akutním onemocnění dítěte mají rodiče nárok vyzvednout si první den nemoci oběd i zš  - svačinka do jídlonosičů, a to v době od 11:00 do 11:20 hod. za dotovanou cenu.
Další dny je nutno oběd odhlásit nebo zaplatit cenu plnou dle kalkulačního listu.

 

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlašovány, pokud není provoz v MŠ a ZŠ.

 

 

Odhláška u vedoucí ŠJ tel: 591 141 126,    email: jidelnazavisice@seznam.cz

bottom of page