top of page

prázdniny ve školním roce 2022/2023

26. - 27. 10. 2022                       Podzimní prázdniny

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023            Vánoční prázdniny

3. 2. 2023                                    Pololetní prázdniny

13. - 19. 2. 2023                         Jarní prázdniny

6. 4. 2023                                   Velikonoční prázdniny

1. 7. - 3. 9. 2023                         Letní prázdniny 

plán akcí na školní rok 2022/2023

Září

01. 9.              Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

12. 9.              Hry se skauty

13. 9.              Třídní schůzky

20. 9.              Jablíčkový den

27. 9.              Exkurze ve firmě Derutex 3.-5.r., cvičení v přírodě 1.-2. r.

28. 9.              Státní svátek

   

Říjen

03 .10.            Dopravní výchova - praxe 4.+5. ročník

04. 10.            Preventivní program o třídění odpadů - Tonda Obal

12. 10.            Svačinkový den 5. ročník

20. 10.            Olympijský víceboj  v ZŠ Lubina 4.+5. ročník

25. 10.            Projektové vyučování - 28. říjen

26. 10.            Podzimní prázdniny

27. 10.            Podzimní prázdniny

28. 10.            Státní svátek

 

Listopad

16. 11.            Uzavřena docházka a klasifikace za I. čtvrtletí

17. 11.            Státní svátek

18. 11.            Svačinkový den 1. ročník

21. 11.            Dopravní výchova - teorie (3.+4. ročník)

22. 11.            Třídní schůzky

24. 11.            Rozsvícení vánočního stromu + Mikuláš

25. 11.            Projektový den - ptačí krmítka

 

Prosinec

05. 12.            Projektový den - tvoření na jarmark

12. 12.            Projektové vyučování - vánoční zvyky a tradice

18. 12.            Vánoční besídka

22. 12.            Projektový den - Vánoce

23. - 2.1.         Vánoční prázdniny

 

Leden

03. 01.            Zahájení školního vyučování

16. 01.            Ekologická výchova - Hájenka

20. 01.            Svačinkový den 4. ročník

25. 01.            Zpěváček - školní kolo

30. 01.            Bruslení

31. 01.            Vysvědčení

 

Únor

03. 02.           Pololetní prázdniny

10. 02.           Svačinkový den 3. ročník

13. - 19. 2.     Jarní prázdniny

Březen

01. 03.           Začátek plaveckého výcviku

17. 03.           Školní kolo recitační soutěže

20. - 24. 03.   Lyžařský výcvik

27. 03.           Beseda v místní knihovně

28. 03.           Preventivní program Policie ČR

29. 03.           Okrskové kolo recitační soutěže

 

Duben

06. 04.           Velikonoční prázdniny

07. 04.           Státní svátek

10. 04.           Státní svátek

20. 04.           Lubinský zpěváček

21. 04.           Ukliďme Česko - Den Země

 

Květen

01. 05.           Státní svátek

08. 05.           Státní svátek

18. 05.           Den matek - besídka

25. 05.           Lubinská střela

 

Červen

01. 06.           Závišický ovál - školní kolo

07. 06.           Závišický ovál - okresní kolo

30. 06.           Vysvědčení

bottom of page