plán akcí na školní rok 2021/2022

Září

   1. 9.            Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022

   7.9.            Třídní schůzky

 8. 9.            Ekologický program Hájenka

24. 9.           Sportovní den

27. 9.            JOB AIR Technic (letiště Mošnov)

Říjen

4. 10.             Jablíčkový den

15. 10.           Projektový den "Halloween"

25. 10.           Svačinkový den pro 5. ročník

28. 10.           Státní svátek

27. - 29. 10.  Podzimní prázdniny

 

Listopad

  17.11.             Státní svátek

18. 11.             Svačinkový den pro 4. ročník

 26.11.             Zahájení adventního losování dárečků

 

Prosinec

  3. 12.             Projektový den "Mikuláš ve škole"+ Mikulášské dílničky

17. 12.             Vánoční besídka

22. 12.             Posezení u vánočního stromu - projektový den Vánoce a zvyky

23. 12. - 2.1.     Vánoční prázdniny

 

Leden

 3. 1.                Zahájení školního vyučování

31. 1.                Vysvědčení

 

 

Únor

 

7.2. - 13.2.       Jarní prázdniny

Březen

 

 

Duben

14.4.                Velikonoční prázdniny

 

Květen

 

 

Červen

 

30.6.              Vysvědčení