top of page

prázdniny ve školním roce 2023/2024

26. - 27. 10. 2023                       Podzimní prázdniny

23. 12. 2023 - 2. 1. 2024            Vánoční prázdniny

2. 2. 2024                                    Pololetní prázdniny

19. - 25. 2. 2024                         Jarní prázdniny

28. 3. 2024                                  Velikonoční prázdniny

1. 7. - 31. 8. 2024                        Letní prázdniny 

plán akcí na školní rok 2023/2024

Září

04. 09.            Slavnostní zahájení školního roku 2023/2024

12. 09.            Úvodní třídní schůzky

28. 09.            Státní svátek

Říjen

10. 10.            Dopravní výchova - praxe (4.-5. ročník)

13. 10.            Cvičení v přírodě

26. 10.            Podzimní prázdniny

27. 10.            Podzimní prázdniny

28. 10.            Státní svátek

 

Listopad

02. 11.            Divadlo loutek Ostrava

07. 11.            Dopravní výchova - teorie (4.-5. ročník)

15. 11.            preventivní program Hájenka (1.-5. ročník)

17. 11.            Státní svátek

30. 11.            Rozsvěcení stromečku a příjezd Mikuláše

Prosinec

5. 12.              Mikuláš ve škole a mikulášské dílničky

12. 12.            Vánoční dílničky v družině

15. 12.            Vánoční besídka (16:00)

22. 12.            Vánoční posezení ve třídě, rozdávání dárečků

23. - 2.1.         Vánoční prázdniny

 

Leden

03. 01.            Zahájení školního vyučování

8. - 12. 1.        Lyžařský výcvik

31. 01.            Vysvědčení

Únor

02. 02.            Pololetní prázdniny

05.02.             Svačinkový den 2.r.

15.02.              Zpěváček - školní kolo

19. - 25. 2.      Jarní prázdniny

Březen

02.03.             Maškarní ples

04.03.             Svačinkový den 3.r.

13.03.             Dopravní výchova - teorie - 4.-5.r.

20.03.             Recitační soutěž - školní kolo

22.03.             Návštěva předškoláků v 1. třídě

28. 03.            Velikonoční prázdniny

29. 03.            Státní svátek

 

Duben

01. 04.            Státní svátek

03.04.             Pexesový turnaj - okresní kolo 

09.04.             Zápis do 1. ročníku a Den otevřených dveří

23.04.             Třídní schůzky v 15,30 hodin

26.04.             Den Země s Barbie

Květen

01. 05.            Státní svátek

08. 05.            Státní svátek

15.05.             Dopravní výchova - dopravní hřiště  4.r.

16.05.             Besídka Den matek

27. - 31. 5.      Škola v přírodě

 

Červen

05.06.           Závišický ovál - školní kolo

12.06.            Závišický ovál - okresní kolo

07.06.           Den dětí - školní letní kino

25.06.           Pasování na čtenáře, rozloučení s páťáky - opékání s myslivci

28. 06.            Vysvědčení

bottom of page