ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis – obecné informace:

  • Zapsány mohou být děti, které do 31. 8. 2022 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 15.dubna do 22. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Kritéria přijetí žáků:

  • V souladu s § 178 odstavce 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Závišicích.

  • Žáci z jiných školských obvodů budou přijati, pokud to dovolí kapacita školy.