top of page

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Zápis – obecné informace:

  • Zapsány mohou být děti, které do 31. 8. 2024 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

  • K zápisu dodá zákonný zástupce přihlášku (viz níže), doklad totožnosti, rodný list dítěte, popř. lékařské zprávy a doporučení SPC nebo PPP.

  • Rozhodnutí o přijetí žáků bude vyvěšeno na webových stránkách školy a ve vestibulu školy nejpozději do : 30.4.2024

Kritéria přijetí žáků:

  • V souladu s § 178 odstavce 2 a § 36 odst. 7 školského zákona budou do naší školy přednostně přijímáni žáci s místem trvalého pobytu v Závišicích.

  • Žáci z jiných školských obvodů budou přijati, pokud to dovolí kapacita školy.

Pozvánka k zápisu do 1. ročníku

Přihláška do 1. ročníku

Rozhodnutí o přijetí

bottom of page