Školské poradenské pracoviště

Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

 • Ředitelka školy – Mgr. et Mgr. Šárka Chalupová

Členové školního poradenského pracoviště:

 • výchovný poradce: – Mgr. Aleš Jarolím
   

 • školní metodik prevence – Mgr. Petra Váňová
   

 • koordinátor pro práci s nadanými žáky – Mgr. Blanka Chmelařová
   

 • koordinátor pro práci s žáky s VPU – Mgr. Aleš Jarolím

Výchovný poradce

Mgr. Aleš Jarolím

email: ajarolim@seznam.cz
tel.: + 420 777 006 746

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v odpoledních hodinách.