top of page

Organizační struktura

Vedoucí školního poradenského pracoviště:

  • Ředitelka školy – Mgr. et Mgr. Šárka Chalupová

Členové školního poradenského pracoviště:

  • výchovný poradce: – Mgr. et Mgr. Šárka Chalupová

  • školní metodik prevence – Mgr. et Mgr. Šárka Chalupová
     

  • koordinátor pro práci s nadanými žáky – Mgr. Blanka Chmelařová
     

  • koordinátor pro práci s žáky s VPU – Mgr. Blanka Chmelařová

Výchovný poradce

Mgr. et Mgr. Šárka Chalupová

email: sarkachalupova@zszavisice.cz
tel.: + 420 737 674 936

Konzultační hodiny po předchozí domluvě v odpoledních hodinách.

bottom of page